Privacy Policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้อมูลเนื้อหาในหน้านี้ เป็นการแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้จัดหาสินค้า ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ www.shop.aderans-hair-beauty.co.th หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (เว็บไซต์) ให้กับท่าน สินค้าต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะถูกจัดจำหน่ายโดยตรงโดยบริษัท แอดเดอรานส์ โทเทิล แฮร์ บิวตี้ โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนสั่งซื้อสินค้าใดๆ จากเว็บไซต์ ท่านควรทราบว่าในการสั่งซื้อสินค้าใดๆ ของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงการแก้ไข/เพิ่มเติมใดๆ เป็นครั้งคราว และโปรดทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปตามข้อกำหนดที่ปรากฎอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ไม่ว่าท่านจะสั่งซื้อสินค้าใดๆ จากเว็บไซต์หรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะดำเนินการขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการทางออนไลน์ตามที่ท่านต้องการในการซื้อและรับบริการต่างๆ รวมถึงการจัดการกับคำขอของท่าน ติดต่อท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการจัดรายการต่างๆ ซึ่งท่านอาจสนใจ หรือการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท แอดเดอรานส์ โทเทิล แฮร์ บิวตี้ โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายธุรกิจ

ธุรกิจการบริการด้านเส้นผมแบบครบวงจร Total Hair Solution ภายใต้การบริหารของ Aderans Group เรามีความเพียรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอยู่เสมอ ด้วย “บริการจากใจ” ควบคู่ไปกับ “ผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมจากเทคโนโลยีชั้นสูง” โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างรอยยิ้ม สานฝัน และสร้างความประทับใจแก่ผู้คนทั่วโลกผ่านอุตสาหกรรม Wellness ทั้งความงามและการมีสุขภาพดีซึ่งเป็นหลักปรัชญาในการบริหารงานภายในกลุ่มบริษัท Aderans

วิธีการทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ

2.1 ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าที่โฆษณาบนเว็บไซต์ได้โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอหลังจากคลิกที่สินค้าที่ท่านสนใจ ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ป้อนในคำสั่งซื้อของท่านจนถึงขั้นตอนที่ท่านส่งคำสั่งซื้อโดยคลิกปุ่ม “ดำเนินการชำระเงิน” ที่หน้า “รายละเอียดการชำระเงิน” ซึ่งท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคำสั่งซื้อของท่านได้หลังจากขั้นตอนนี้

2.2 สัญญาการซื้อขายสินค้าแต่ละฉบับจะมีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับสินค้าที่ทางบริษัทฯ ได้ยืนยันการจัดส่ง บริษัทฯ ไม่มีพันธะผูกมัดในการจัดหาสินค้าอื่นๆ

2.3 บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ และจำกัดปริมาณการสั่งซื้อตามดุลยพินิจของทางบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และบริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดก็ตามในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยหลังจากการยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินที่ท่านชำระให้กับทางบริษัทฯ ตามคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

2.4 บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้ในกรณีที่:
สินค้าที่ท่านสั่งซื้อไม่มีในคลังสินค้าหรือเลิกผลิต หรือ เกิดความขัดข้องในการอนุมัติการชำระเงินของท่าน

การสั่งซื้อและการจัดส่ง

การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

3.1 เมื่อท่านเลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อผ่าน www.shop.aderans-hair-beauty.co.th แล้วเวบไซต์จะแสดงให้ท่านเห็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระโดยรวมภาษีแล้ว (ถ้ามี) และค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้อง

3.2 ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร คิวอาร์โค้ด

3.3 เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อไปยังเว็บไซต์ ท่านตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอันเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ท่านส่งคำสั่งซื้อ โดยท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดในทุกครั้งที่ส่งคำสั่งซื้อ

3.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจัดส่งสินค้าให้กับท่านหากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือด้านการเงินของท่าน หรือความน่าเชื่อถือในการระบุตัวตนไม่เพียงพอ

การจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

3.5 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านตามตัวเลือกการจัดส่งที่ท่านระบุ ณ ขั้นตอนการสั่งซื้อ เมื่อคำสั่งซื้อสำเร็จแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งได้

3.6 อาจมีค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติมเมื่อท่านชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านรับทราบและยินยอมชำระค่าจัดส่งก่อนที่จะทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนการชำระเงิน

3.7 บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งที่ท่านระบุและแจ้งไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อของท่านจะถูกจัดส่งถึงท่านโดยบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ทางบริษัทฯ มอบหมาย บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านหรือตัวแทนของท่านเตรียมความพร้อมในการรับสินค้ารับสินค้า ณ ที่อยู่ดังกล่าว และวางสินค้าไว้ในที่เหมาะสม

3.8 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดส่งสินค้าภายในกรอบเวลาโดยประมาณที่ระบุไว้นับจากวันที่ยืนยันการจัดส่งสินค้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันวันที่จัดส่งที่แน่นอนตามคำสั่งซื้อ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ค่าดำเนินการ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการจัดส่งล่าช้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
สถานที่ ระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณ
กรุงเทพฯและปริมณฑล 2-5 วันทำการ
ต่างจังหวัด 2-5 วันทำการ

3.9 ในขณะที่พนักงานจัดส่งส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน ท่านจะต้องลงนามรับสินค้า ท่านจะต้องตรวจสอบสินค้าทันทีที่รับเพื่อตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและ / หรือความเสียหายใดๆ ก่อนที่ท่านจะลงนามรับสินค้า ทั้งนี้ ความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าจะตกอยู่กับท่านในขณะที่ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

3.10 โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังบางสถานที่ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อทำการสั่งซื้อ เพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งอื่น

3.11 ค่าจัดส่งจะคำนวณตามประเภทผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อที่ได้รับดังต่อไปนี้:
ผู้ให้บริการจัดส่งสำหรับการจัดส่งถึงบ้าน EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ กรุงเทพฯและปริมณฑล/ต่างจังหวัด ค่าบริการจัดส่ง 70 บาท
Kerry Express กรุงเทพฯและปริมณฑล/ต่างจังหวัด ค่าบริการจัดส่ง 80 บาท

ราคาและการชำระเงิน

4.1 ราคาของสินค้าต่างๆ จะถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ ยกเว้นในกรณีที่มีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้ รูปภาพของสินค้าต่างๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ เป็นรูปภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

4.2 ราคาสินค้าทั้งหมดจะระบุเป็นเงินบาท (THB) โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง ค่าบริการจัดส่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระเมื่อท่านเลือกบริการจัดส่งจากตัวเลือกที่มี

4.3 บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้จนกว่าท่านจะชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จ โดยการชำระเงินสามารถทำได้โดยใช้บัตรเครดิต และวิธีการชำระเงินรูปแบบอื่นๆ ที่บริษัทฯยอมรับโดยกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในหน้า “การชำระเงิน” ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารหรือค่าบริการเรียกเก็บเงินทั้งหมดเอง

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ การคืนสินค้า และการคืนเงินของทางบริษัทฯ

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

5.1 บริษัทฯอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านหากสินค้าไม่พร้อมจำหน่ายไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือมีเหตุผลอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบหากเกิดกรณีดังกล่าวนี้

5.2 ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดของทางบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับท่านในรูปแบบเดียวกันกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินตามคำสั่งซื้อนั้นๆ

5.3 ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้เมื่อมีการออกเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า หากท่านต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือใดๆ กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยเร็ว

การคืนสินค้า และการคืนเงิน

5.4 ท่านจะต้องตรวจสอบข้อบกพร่องและ / หรือความเสียหายใดๆ ของสินค้าทันทีที่ได้รับ / เมื่อมีการจัดส่ง หากพบว่าสินค้าใดหมดอายุ สูญหาย ไม่ถูกต้อง หรือเสียหายด้านใดหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอคืนสินค้าผ่านช่องทางติดต่อบริษัทฯ ภายใน 7 วันถัดไปนับจากวันที่มีการจัดส่ง มิฉะนั้นบริษัทฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธคำขอและข้อเรียกร้องของท่าน หากพ้น 7 วันนับจากวันที่จัดส่งสินค้า ทั้งนี้ คำขอคืนสินค้าทุกกรณีจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นรายกรณีไป โดยขึ้นอยู่กับอำนาจการพิจารณาอนุมัติของทางบริษัทฯ

5.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่ถูกเปิดหรือใช้แล้ว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธการคืนสินค้าดังกล่าว

5.6 บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านสำหรับสินค้าที่ขอคืนตามราคาที่ท่านชำระค่าสินค้า ณ เวลาที่ท่านทำการสั่งซื้อนั้น

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางบริษัทฯ เพื่อให้สินค้าที่ทางบริษัทฯ จัดหาให้ท่านมีความปลอดภัย (รวมถึงคำแนะนำหรือคู่มือการใช้สินค้าที่แนบมาพร้อมกับสินค้า) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่บริษัทฯ จัดหาให้ อันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

7.1 บริษัท แอดเดอรานส์ โทเทิล แฮร์ บิวตี้ โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

7.2 หากพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกลบออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบและจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

7.3 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าด้วยการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการซื้อสินค้าใดๆ ที่ท่านได้ดำเนินการก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ติดต่อเรา

หากท่านประสบปัญหาในการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์หรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้า สามารถติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ ได้ที่ ติดต่อเรา

การปรับปรุงข้อมูล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในเดือนตุลาคม 2564