นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: ตุลาคม 2564

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ

บริษัท แอดเดอรานส์ โทเทิล แฮร์ บิวตี้ โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง คำสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5 ข้อสำหรับท่านมีดังต่อไปนี้:

 • บริษัทฯ จะตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้
 • บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างโปร่งใสเสมอเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บ การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่บริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่ท่านควรติดต่อหากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทฯ จะนำเสนอทางเลือกง่ายๆ เสมอด้วยตัวเลือกให้ ‘หยุด’ เมื่อท่านไม่พึงพอใจกับการสื่อสารทางการตลาดของบริษัทฯ อีกต่อไป
 • บริษัทฯ จะดำเนินการตามสมควรทุกครั้งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 • บริษัทฯ จะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ล่าช้าเสมอ

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการปกป้อง

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บ และวิธีการที่บริษัทฯ ดำเนินการและปกป้องข้อมูลนั้นๆ จากบริการที่บริษัทฯ นำเสนอ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบออฟไลน์ในร้านค้าของบริษัทฯ หรือผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ และรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น (รวมถึงแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่) และระบบปฏิบัติการภายนอกอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า“เว็บไซต์”)

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ยังใช้กับเนื้อหาเฉพาะหรือส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ รวมถึงข้อเสนอและโฆษณาขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งท่านอาจเห็นบนเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคชั่นภายนอก (“เว็บไซต์ภายนอก”) ตามกิจกรรมทางออนไลน์ของท่าน เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้อาจมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเอง ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านเงื่อนไขดังกล่าวก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น

1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่าน
บริษัทฯ รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

2. ฉันจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของฉันได้อย่างไร
หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล shopping@aderansthai.co.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท แอดเดอรานส์ โทเทิล แฮร์ บิวตี้ โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 10/11 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

3. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปหมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่นที่อยู่ไอพี (IP Address) พฤติกรรมการใช้จ่าย โดยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตหรือความพึงพอใจของท่าน เช่น งานอดิเรก และความสนใจของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนั้นจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ” ซึ่งต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

4. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัทฯ หรือเมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยตรงจากหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่นเมื่อท่านให้ข้อมูลของท่านกับทางบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนเป็นลูกค้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทฯ กรอกแบบสำรวจ ทำแบบทดสอบวินิจฉัยความงามหรือสุขภาพ แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม หรือติดต่อกับทางบริษัทฯ
เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีนี้ โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัทฯ
บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นๆ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งจำหน่ายข้อมูลเพื่อการค้าทั่วไป เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ และผู้รวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อมูลจากบุคคลภายนอก หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯ รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โปรดแจ้งความต้องการของท่านโดยตรงกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่จะได้อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง ในบางกรณีบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ต่อเมื่อท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การใช้คุกกี้หรือข้อมูลตำแหน่ง หรือการที่บริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน โดยในกรณีอื่นๆ บริษัทฯอาจใช้เหตุผลทางกฎหมายอื่นๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การป้องกันการทุจริต
ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านอย่างชัดเจนและเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทฯ จะขอให้ท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติมหากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่รวมอยู่ในประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
โปรดดูตารางหัวข้อที่ 5 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่บริษัทฯ อาจดำเนินการจัดเก็บ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบนพื้นฐานของกฎหมาย

5. บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

5.1 บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทฯ จัดเก็บ วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลคืออะไร บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าไหร่
การเรียกดูเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เมื่อเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่อยู่ไอพี และที่อยู่ของอุปกรณ์ของท่าน ไฮเปอร์ลิงก์ที่ท่านคลิก เว็บไซต์ที่ท่านเคยเยี่ยมชมก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และข้อมูลที่จัดเก็บโดยคุกกี้หรืออุปกรณ์ติดตามที่คล้ายกัน ชื่อผู้ใช้ของท่าน รูปประวัติบุคคล เพศ เครือข่าย และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันเมื่อมีการใช้เว็บไซต์ภายนอก (เช่น เมื่อท่านคลิกปุ่ม “ถูกใจ” บนเฟซบุ๊ค) บริษัทฯ (และผู้ให้บริการภายนอกที่ดำเนินการในนามของบริษัทฯ) จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องการทราบว่าท่านเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ มาก่อนหรือไม่และความต้องการต่างๆ ของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดูหัวข้อ 5.2 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดตรวจสอบเครื่องมือยอมรับคุกกี้ (Cookie Consent Tool) เพื่อรับทราบระยะเวลาการจัดเก็บของคุกกี้แต่ละตัว
การซื้อ / การตอบรับบริการ ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ รหัสผ่าน ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการชำระเงิน ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร หรือบัตรเครดิต) ประวัติการสั่งซื้อ / รายการสินค้าที่อยากได้ อายุ / วันเกิด เพศ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคำขอของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้กับทางบริษัทฯ โดยสมัครใจ บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ตามที่ท่านร้องขอจากทางบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ท่านร้องขอ จัดเก็บตราบเท่าที่ท่านยังคงซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านไม่มีธุรกรรมใดๆ กับทางบริษัทฯ เป็นเวลาสองปีขึ้นไป บริษัทฯ จะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้น
ลูกค้าสัมพันธ์ ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ รหัสผ่าน ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการชำระเงิน ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร หรือบัตรเครดิต) ประวัติการสั่งซื้อ / รายการสินค้าที่อยากได้ อายุ / วันเกิด เพศ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคำขอของท่าน การแสดงความคิดเห็นและเนื้อหาอื่นๆ ที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ท่านส่งเกี่ยวกับคำขอซื้อหรือขอรับบริการ หรือคำถามอื่นๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว) บริษัทฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทุกครั้งที่ท่านติดต่อกับทางบริษัทฯ รวมถึงการตอบคำถาม ตอบรับการแสดงความคิดเห็น และรับทราบข้อร้องเรียนของท่านกับทางบริษัทฯ ในกรณีที่เป็นคำถามทั่วไป และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการ มาตรฐานด้านการจัดเก็บสินค้า สินค้าพร้อมจำหน่ายในคลังสินค้า ฯลฯ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลาสองปีนับจากที่มีการสื่อสารครั้งล่าสุดกับท่าน
แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประวัติการสั่งซื้อ / รายการสินค้าที่อยากได้ (รวมถึงการซื้อที่ท่านทำรายการบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ในร้านค้า) ประวัติการชำระเงิน อายุ วันเกิด เพศ ผลิตภัณฑ์ที่ท่านดูบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ แบรนด์ที่ท่านชอบ การดำเนินการที่ท่านทำบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของท่านในการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ) พฤติกรรมการใช้จ่ายและความพึงพอใจ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของท่าน เช่น งานอดิเรก และความสนใจของท่าน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าสนใจ และหากท่านไม่มีธุรกรรมใดๆ เป็นระยะเวลาสองปีขึ้นไป บริษัทฯ จะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้น
การซื้อสินค้าออนไลน์ ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งซื้อ ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ ข้อมูลการชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน อายุ เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ของท่านและจัดส่งสินค้าให้ท่านตามคำสั่งซื้อ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าของท่านจะถูกโอนไปยังผู้ให้บริการการรับชำระเงินและผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เพื่อดำเนินการชำระเงินของท่านและส่งคำสั่งซื้อของท่านตามลำดับ ตราบใดที่ท่านยังคงซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ โดยหากท่านไม่มีธุรกรรมใดๆ เป็นระยะเวลาสองปีขึ้นไป บริษัทฯ จะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้น การป้องกันการทุจริตและบริการด้านการบริหารจัดการอื่นๆ เช่น การลงทะเบียน ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายถึงโทรศัพท์บ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร) ประวัติการชำระเงิน อายุ เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการประมวลผลแอพพลิเคชั่นใดๆ ที่ท่านส่งให้กับทางบริษัทฯเพื่อให้บริการ ป้องกันหรือตรวจจับการทุจริต หรืออาชญากรรมอื่น ๆ การยืนยันตัวตน และสถานะเครดิต / การชำระเงินของท่าน หรือการประมวลผลคำสั่งชำระเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่านอาจถูกโอนไปยังผู้ให้บริการการรับชำระเงินเพื่อดำเนินการชำระเงินของท่านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริต ตราบใดที่ท่านยังคงซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ หากท่านไม่มีธุรกรรมใดๆ เป็นระยะเวลาสองปีขึ้นไป บริษัทฯ จะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้น

5.2 คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
บริษัทฯใช้คุกกี้ (Cookie) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และประสบการณ์ในการเข้าใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้เว็บไซต์ของทางบริษัทฯ คุกกี้บางตัวที่ทางบริษัทฯ ใช้จำเป็นต้องเปิดการทำงานของเว็บไซต์หลัก ตัวอย่างเช่นเพื่อให้การเข้าสู่ระบบมีความปลอดภัยหรือเพื่อจดจำระยะทางของท่านผ่านคำสั่งซื้อ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้คุกกี้ที่ช่วยให้บริษัทฯ วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ (เพื่อให้บริษัทฯสามารถวัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพได้) และคุกกี้โฆษณาที่บริษัทโฆษณาต่างๆ ใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน ประเภทของข้อมูลที่บริษัทฯ รวบรวมจากท่านในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯประกอบด้วย:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือที่ใช้และลักษณะของอุปกรณ์มือถือดังกล่าว
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้
 • รายละเอียดของหน้าเว็บที่ท่านดู
 • ที่อยู่ไอพี ( IP Address) ของท่าน
 • ไฮเปอร์ลิงก์ต่างๆ ที่ท่านคลิก และ
 • เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมก่อนที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

6.ผู้ให้บริการของทางบริษัทฯ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแบ่งปันกับผู้ให้บริการของทางบริษัทฯ (รวมถึงตัวแทนและผู้รับเหมาต่างๆ) ซึ่งดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ จัดการและดำเนินธุรกิจและเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล และทำข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลนิรนามหรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ให้บริการเหล่านี้ประกอบด้วย ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ ผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Back-office) หรือผู้ให้บริการเสริม ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และจัดส่งสินค้า

7.บริษัทฯ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศใดบ้าง
เมื่อบริษัทฯ จำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกทั้งหลายซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือว่าไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกัน บริษัทฯ จะมั่นใจได้ว่าจะมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างดีพอ โดยอาศัยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆ เช่น การรับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อกำหนดของสัญญาที่เป็นมาตรฐาน

8. บริษัทฯ ใช้เวลาเท่าไหร่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วเสร็จ และเมื่อภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัทฯ ในการเก็บรักษาบันทึกต่างๆ ได้สิ้นสุดลงตามที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อที่ 5

9. สิทธิของท่านมีอะไรบ้าง
หากท่านมีความจำเป็นบางอย่าง ท่านมีสิทธิ์ที่จะ

 • รับการยืนยันจากบริษัทฯ ว่าบริษัทฯดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ และในกรณีที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง
 • ยกเลิกคำยินยอมในการใช้คุกกี้ (ด้วยการปรับการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน)

10. บริษัทฯ ดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
บริษัทฯ ยังคงใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ จากการถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ หรือผิดกฎหมาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

11. บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯได้หรือไม่
บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยการแจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงที่นี่ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเข้ามาตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว